سایت رسمی استاد محمد علی قدمی(ساقی)

گروه ساقی (موسیقی سنتی و عرفانی ایران)

سایت رسمی استاد محمد علی قدمی(ساقی)

گروه ساقی (موسیقی سنتی و عرفانی ایران)

سایت رسمی استاد محمد علی قدمی(ساقی)

گروه موسیقی ساقی به سرپرستی و خوانندگی استاد محمد علی قدمی(ساقی) آماده همکاری برای اجرای برنامه های هنری می باشد تلفن = 09337967229

ساقی (اولین اجرای زنده که به صورت مستقیم در جهان پخش شد)

 

ساقی
 
جمال محمد(ص)
 
یاد حق
سوی تو (یاعلی)
 
شهناز
آواز بسیار زیبای استاد محمدعلی قدمی با تار استاد جلیل شهناز
قدمی
 
 
حدیث سحر
 
 
آواز استاد محمد علی قدمی در رادیو ایران
 
آهنگی حماسی از استاد محمد علی قدمی

آواز استاد محمد علی قدمی

 

آلبوم "دلارام" استاد محمدعلی قدمی (طرفA)

آلبوم ""دلارام" استاد محمدعلی قدمی (طرفB)