سایت رسمی استاد محمد علی قدمی(ساقی)

گروه ساقی (موسیقی سنتی و عرفانی ایران)

سایت رسمی استاد محمد علی قدمی(ساقی)

گروه ساقی (موسیقی سنتی و عرفانی ایران)

سایت رسمی استاد محمد علی قدمی(ساقی)

گروه موسیقی ساقی به سرپرستی و خوانندگی استاد محمد علی قدمی(ساقی) آماده همکاری برای اجرای برنامه های هنری می باشد تلفن = 09337967229

ساقی

 
اجرای آهنگ ساقی استاد محمد علی قدمی در شبکه دو
اجرای آهنگ "ساقی" استاد محمد علی قدمی در حضور نمایندگان 54 کشور جهان
 
اجرای آهنگ "دوست" استاد محمد علی قدمی در حضور نمایندگان 54 کشور جهان
اجرای استاد محمد علی قدمی در دانشگاه علوم پزشکی تهران
اخبار تلویزیون رسمی کشور جمهوری چک از اجرای زیبای استاد محمد علی قدمی در این کشور
 

مصاحبه و اجرای استاد محمد علی قدمی در شبکه دو

 

اجرای استاد محمد علی قدمی در شبکه آموزش

 

 
اجرای استاد محمدعلی قدمی در شبکه سه
 
اجرای استاد محمد علی قدمی در شبکه جهانی جام جم 1و2
اجرای استاد محمد علی قدمی در نمایشگاه بین المللی
 

اجرای استاد محمد علی قدمی در شبکه جهانی جام جم